Za każde przeciągniecie tej karty przy kasie (zarejestrowanie zakupów) IKEA przekazuje 50 groszy na Fundusz Stypendialny „Na Rodzinę Można Liczyć”. O co w nim chodzi? O fundowanie stypendiów dla uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje i zdolności, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń.

Do tej pory ufundowanych zostało 399 stypendiów. W tym roku planowana jest pomoc kolejnym 110 uczniom. W ramach zeszłorocznej akcji wsparcie otrzymało 14 uczniów z województwa łódzkiego.

Warunki uczestnictwa w programie „Na Rodzinę Można Liczyć” dla szkół oraz procedura ubiegania się o stypendia zostały zamieszczone na stronie www.IKEA.pl/stypendia.

W ramach czwartej edycji akcji szkoły będą mogły nadsyłać swoje zgłoszenia do 4 września 2015 roku. Te, które zostaną zakwalifikowane, wybiorą spośród swoich uczniów przyszłych stypendystów. Uczniowie będą mogli zgłaszać swoje kandydatury do Szkolnego Koordynatora Programu od 11 do 30 września 2015 roku.