W naszym województwie ruszają bezpłatne programy: wczesnego wykrywania i zapobiegania chorobom układu krążenia, wczesnego wykrywania nowotworów płuc, zapobiegania zaburzeniom depresyjnym oraz wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV.

Z pierwszego programu będą mogli skorzystać pacjenci ze skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej. Przewidziano maksymalnie pięć zabiegów rehabilitacyjnych dziennie, wykonywanych przez dwa tygodnie oraz poradę lekarza specjalisty. Ze świadczeń będzie mogło skorzystać 370 osób.

W programie zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wezmą udział: dzieci (11-13 lat) i młodzież (14-17 lat). Zaplanowano konsultacje z psychologiem lub lekarzem psychiatrą, warsztaty przygotowujące młodych ludzi do radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. 500 młodych będzie mogło się przebadać.

Dla 1.000 kobiet w wieku 30-65 lat przeznaczony jest program wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc jest skierowany do 300 mieszkańców Łódzkiego w wieku 55-80 lat, którzy co najmniej od 30 lat wypalają jedną paczkę papierosów dziennie lub palili w przeszłości i rzucili nałóg najpóźniej 15 lat temu.

W ramach programu zapobiegania chorobom układu krążenia obok diagnostyki osób pomiędzy 35. a 55. rokiem życia przewidziano także lekcje edukacyjne, które przeprowadzone będą w gimnazjach.

Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego zapowiedział, że w obecnej perspektywie unijnej do 2020 roku Łódzkie dysponować będzie także ok. 8 mln euro na profilaktykę zdrowotną.