Pabianiczanie przedstawili aż 52 pomysły na poprawę jakości życia i funkcjonalności przestrzeni publicznej. Najlepsze projekty zostaną zrealizowane dzięki grantom ufundowanym przez BZ WBK.

Nowoczesne place zabaw dla dzieci, rozbudowa ścieżek rowerowych i odnowa miejskiego kąpieliska - to tylko niektóre życzenia mieszkańców Pabianic. Pieniądze na realizację tych projektów można zdobyć w konkursie „Tu mieszkam, tu zmieniam”, którego pomysłodawcą i fundatorem jest Fundacja Banku Zachodniego WBK. Warunkiem udziału projektu w konkursie jest złożenie do 26 lipca br. wniosku przez specjalną aplikację na stronie internetowej www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.

Więcej informacji dotyczących konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” na stronie internetowej: www.bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam