Realizowany od 2009 roku program fundacji jak dotąd objął swoim zasięgiem 1.200 dziewczynek.

W tym roku do programu zgłosić się mogą dziewczyny w wieku 9-17 lat (urodzone między 1 października 1996 r., a 1 marca 2005 r.), zapisując się bezpośrednio w fundacji. Nabór trwa do 28 lutego. O zakwalifikowaniu do programu - z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc -  decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie należy kierować drogą e-mailową na adres: a.czubak@krwinka.org.

Wiadomość musi zawierać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, numer PESEL, imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego wraz z aktualnym numerem telefonu oraz adresem e-mail.

O zakwalifikowaniu dziecka do programu fundacja poinformuje drogą e-mailową. Planowany termin rozpoczęcia szczepień: marzec 2014 r. Więcej informacji na temat działalności fundacji na stronie: www.krwinka.org.