Małe może dużo

Wszędzie tam, gdzie nie ma pociągniętej sieci kanalizacyjnej, zazwyczaj można zamontować małe oczyszczalnie ścieków. Jest to oczywiście uzależnione od planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych przepisów związanych z ochroną środowiska. Samo hasło przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczy kompletnych instalacji, które są w stanie odebrać zanieczyszczenia nawet od kilkuset osób. W tym aspekcie jest to idealny pomysł dla domków jednorodzinnych, ale również pensjonatów, hoteli i szkół. Oczyszczalnie spełniają surowe wymogi unijne i krajowe w zakresie ochrony środowiska – są bezpieczne, ekonomiczne i ekologiczne.

Montaż oczyszczalni

Warto instalację oddać w ręce profesjonalnej firmy. http://www.traidenis-pol.com świadczy usługi w zakresie montażu, doradztwa prawnego i konserwacji sprzętu. Pomimo tego, że na rynku mamy wiele technologii, to ich mechanizm działania jest bardzo podobny – oczyszczanie jest co najmniej dwustopniowe.

Jak to działa?

Na początku ścieki przechodzą podczyszczanie – beztlenowy etap, który jest przeprowadzany w osadniku gnilnym. Jest to zbiornik z tworzywa sztucznego, który umieszczony zostaje pod powierzchnią gruntu. To tutaj zachodzą ważne dla oczyszczania procesy sedymentacji – osadzania i flotacji – wypływania dużych zanieczyszczeń. Warto pamiętać, że osady z dna należy co jakiś czas wybierać. Duże zanieczyszczenia pozostają na filtrze biologicznym, który znajduje się na wylocie ze zbiornika. Jeśli zachodzi potrzeba, ten etap oczyszczania możemy wspomagać preparatami bakteryjnymi. W ten sposób dokona się biologiczny rozkład zanieczyszczeń. Warto dopasować rozmiar zbiornika do ilości produkowanych ścieków. Zawsze można też rozbudować tę część instalacji.

Kolejnym etapem jest oczyszczanie tlenowe, które składa się z procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych. Najczęściej proces ma miejsce w gruncie, filtrze doczyszczającym lub specjalnym zbiorniku, który zawiera mikroorganizmy. W zależności od poziomu wód gruntowych wykonuje się różnego typu drenaże, pompy, a wyspecjalizowani doradcy oceniają, gdzie i w jaki sposób ma przebiegać cały proces. Dodatkowo, wszystkie te aspekty muszą być umocowane w bardzo restrykcyjnych przepisach. Wszystkich obowiązuje zarówno prawo budowlane, jak i wodne. Z najważniejszych rzeczy trzeba pamiętać, że drenaż i studnia chłonna muszą być oddalone o 3 metry od granicy działki i 30 metrów od studni wodociągowej. W innym przypadku można próbować porozumieć się na przykład z sąsiadami, ale zazwyczaj, gdy nie spełniamy restrykcyjnych norm, musimy zrezygnować z budowy oczyszczalni.