Do łódzkich toalet trafia bowiem miesięcznie 200 ton niepotrzebnych śmieci: artykułów higieny osobistej, bandaży, przeterminowanych lekarstw, odpadów toksycznych czy zużytych baterii. Samych patyczków higienicznych trafia do oczyszczalni tona miesięcznie!

- Powoduje to konieczność naprawiania i czyszczenia pomp na terenie oczyszczalni, czasem nawet kilkukrotnie w ciągu dnia - informuje Rafał Reszpondek, zastępca dyrektora marketingu GOS. - Wszystkie awarie powstałe wskutek dopływających śmieci generują kilkumilionowe koszty dla mieszkańców Łodzi, którzy ponoszą koszty oczyszczania ścieków.

Podstawowym filarem kampanii „Woda wraca” jest akcja edukacyjna skierowana do najmłodszych. Poprzez edukację dzieci kampania trafia do całych rodzin i utrwala proekologiczne postawy. Akacja edukacyjna realizowana jest w szkołach i przedszkolach. Opiera się na kolorowych folderach, które są dostosowane do potrzeb dzieci. Oprócz wiedzy merytorycznej dzieci mają okazję poznać szopa pracza, który jet maskotką oczyszczalni. Ponadto powstał również profil akcji na facebooku, a na stronie internetowej www.wodawraca.pl można zagrać we flashową grę edukacyjną. Zajęcia są w pełni bezpłatne i mogą w nich uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi.