Przedsiębiorstwa, które realizują transakcje międzynarodowe muszą uważnie obserwować wahania tej waluty i korygować ceny, aby móc ze stałym zyskiem prowadzić biznes z innymi firmami za granicą. W jaki sposób dolar dyktuje warunki rynkowe w krajach? Podpowiadamy.

Dlaczego dolar amerykański wpływa na światowy rynek?

Siła amerykańskiej waluty tkwi przede wszystkim w tym, że jest emitowana przez supermocarstwo z którym prowadzą interesy praktycznie wszystkie państwa na całym świecie. Tym samym jest ona walutą, która najlepiej odzwierciedla wszelkie zmiany gospodarcze w ujęciu globalnym. Kryzys ekonomiczny w małej skali nie zachwieje jej wartością. Natomiast wszelkie duże zmiany gospodarcze łatwo dostrzec na podstawie zmieniających się kursów w poszczególnych krajach.

Warto także mieć świadomość tego, że dolar amerykański słabnie jeśli cena surowców takich jak złoto i ropa nieustannie rośnie. Taka sytuacja jest jednak rzadkością. Dlatego też wielu przedsiębiorców bardzo chętnie inwestuje swoje oszczędności w amerykańskiego dolara, a nawet prowadzi duże inwestycje z jego wykorzystaniem. Tym samym zyskuje on na jeszcze większym znaczeniu także na rynkach w których głównym pieniądzem jest lokalna waluta.

Jak dolar amerykański wpływa na rynki na świecie?

Wartość dolara amerykańskiego wpływa bezpośrednio na chęć inwestowania w tą walutę. Również większość największych gospodarek w poszczególnych krajach opiera się na jej sile. Do określenia jej globalnej wartości dolara stosuje się specjalny indeks USDX. Inwestorzy uważnie obserwują jego zmiany i na podstawie pewnych symptomów przewidują to jak będzie dalej kształtowała się wartość dolara na poszczególnych rynkach. Ma to następnie odzwierciedlenie w chęci prowadzenia inwestycji przez firmy nie tylko koncentrujące się na biznesie międzynarodowym. Bardzo często nawet niewielkie przedsiębiorstwa odczuwają skutki tych zmian.

Przedsiębiorcy, którzy chcą z zyskiem zainwestować w dolara swoje oszczędności muszą więc uważnie śledzić nie tylko aktualny kurs dolara w kantorach, ale również opierać się na wskaźnikach i rekomendacjach wydawanych przez specjalistów obserwujących zmiany indeksu USDX. Wydarzenia, które globalnie dotyczą wielu krajów wpływają w istotny sposób na ten wskaźnik. Są nimi między innymi duże konflikty zbrojne oraz niedawna pandemia koronawirusa, która na pewien czas zachwiała stabilnością dolara.