Ważna jest również poprawność techniczna oraz staranność wykonania montażu. Co więcej, oczyszczalnie należy dopasować do warunków gruntowo-środowiskowych, czyli rodzaju gleby, a także ilości i składu zrzucanych ścieków z gospodarstwa domowego.

Efektywność przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków przede wszystkim uzależniona jest od sposobu i typu zastosowanej technologii. Ważna jest również poprawność techniczna oraz staranność wykonania montażu. Co więcej, oczyszczalnie należy dopasować do warunków gruntowo-środowiskowych, czyli rodzaju gleby, a także ilości i składu zrzucanych ścieków z gospodarstwa domowego.

Uważa się, że przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią najskuteczniejsze oczyszczanie typu biologicznego. Jest to spowodowane tym, że oczyszczone ścieki z oczyszczalni typu biologicznego jest łatwiej zbadać aniżeli sprawdzić efektywność działania oczyszczalni drenażowych, ponieważ badania w tym kierunku robi się rzadziej.

W jaki sposób mierzy się poziom czystości ścieków

Do oznaczenia skuteczności oczyszczanych ścieków stosuje się wskaźnik BZT – Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu. Parametr ten określa, ile gramów tlenu potrzebują bakterie do utlenienia związków organicznych zawartych w 1 m3. Najczęściej stosowany jest wskaźnik BZT5, czyli sprawdza ilość tlenu zużytego przez bakterie w badanej próbce przez okres 5 dni.

Im większe  jest zapotrzebowanie na tlen, tym wyższa jest zawartość substancji organicznych w wodzie lub ściekach. Jednakże tego typu parametr nie wskazuje na zawartość azotu czy fosforu. W tym celu należałoby dokonać bardziej zaawansowanych badań. Można je zlecić akredytowanym laboratoriom, które oferują badanie ścieków pod kątem zawartości pierwiastków, w tym azotu i fosforu oraz materiału biologicznego.

Jaka jest skuteczność oczyszczalni drenażowych

Oczyszczalnie typu drenażowego mają porównywalną skuteczność oczyszczania ścieków, jak oczyszczalnie typu biologicznego. W sytuacji, gdy jest zamontowana w właściwych warunkach glebowych i z odpowiednio dokonanym montażem. Drenażowa oczyszczalnia ścieków zbudowana jest z piaszczystym lub żwirowym gruncie i systematycznie zasilana ściekami o niskiej zawartości detergentów, wówczas praca takiej oczyszczalni staje się niemal bezawaryjna przez kilka lat. W przypadku zaburzenia powyżej podanych warunków, tj. zrzut dużych ilości zanieczyszczeń tłustych lub większej ilości detergentów, może doprowadzić do obniżenia skuteczności pracy oczyszczalni.

Wymiany gruntu na poletku drenażowym należy dokonać w przypadku, kiedy oczyszczalnia drenażowa zostanie posadowiona na gruncie o małej przepuszczalności (gliny, iły). Glinę należałoby zamienić na kruszywo o odpowiedniej strukturze, w przeciwnym razie oczyszczone ścieki nie będą wnikać do gruntu.

Jeśli chodzi o badania jakości ścieków w oczyszczalniach drenażowych, to aby pobrać próbkę trzeba rozkopać poletko drenażowe. Oznacza to zniszczenie wszelkiej roślinności, więc nikt nie spieszy się, żeby taką próbkę uzyskać. Do takiego momentu dochodzi w sytuacji, kiedy zaczyna dziać się coś niepokojącego z oczyszczalnią, np. następuje wyciek ścieków ponad powierzchnię.

Wyrywkowo prowadzone badania wskazują, że przy sprawnie działającej instalacji drenażowej można osiągnąć wskaźnik BZT5 na poziomie przekraczającym 85%. Jest to sporo niższa skuteczność redukcji azotu ogólnego, zwłaszcza przy zastosowaniu oczyszczalni z drenażem żwirowo-piaskowym. Aby doprowadzić do poprawy, należy dodać dodatkową warstwę filtrującą, wykonaną np. z popiołu mineralnego.   

Od czego uzależniona jest jakość neutralizacji ścieków w przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków

Zastosowanie biologicznej oczyszczalni uwarunkowane jest od warunków glebowych. Proces rozkładu materii organicznej następuje w zamkniętych zbiornikach. Z kolei, ważny element stanowi tu skład zrzucanych ścieków. Ogromna ilość detergentów lub innych silnych substancji chemicznych powoduje, że praca oczyszczalni może zostać zachwiana. Jedyny plus, jaki różni ją z oczyszczalnią drenażową, jest taki, że nie dochodzi do trwałego zablokowania pracy instalacji. Po zresetowaniu i zastosowaniu biopreparatów oczyszczalnia typu biologicznego powraca do dalszego funkcjonowania.

Minimalny poziom oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych wyznacza producent. Jednak, aby sprawdzić faktyczny poziom oczyszczania można tego dokonać poprzez oddanie próbki do analizy. Takie regularne oddawanie próbek do badań pozwala określić, czy system działa w sposób właściwy. Jest to zwłaszcza wymagane, kiedy oczyszczone ścieki trafiają do naturalnych cieków wodnych.

Ważne jest poznanie składu chemicznego i biologicznego oczyszczonych ścieków, ponieważ woda z oczyszczalni może zostać wykorzystana także do podlewania upraw.  

 Przydomowe oczyszczalnie ścieków można zamówić u instalatora:

INFORMACJE KONTAKTOWE

BIURO:

ul. Malwowa 3
62-200 Gniezno
tel. 602 37 88 00
E-mail: biuro@primeko.pl
NIP: 784-188-90-85

ODDZIAŁ POZNAŃ:

ul. Chociszewskiego 47/2
62-256 Poznań
tel. 531 80 88 60
E-mail: pawel@primeko.pl

www.: http://primeko.pl/kontakt/