Konferencję pt. „Biochemiczne zależności prowadzenia pasieki w zmieniającym się klimacie i pożytkach pszczelich” poprowadzi Zdzisław Zieniewicz. Będzie mówił o: chorobach pszczół, doborze matek, układzie gniazd i produktach pszczelich.

Konferencja odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury (ul. Kościuszki 14).