Na majowej konwencji programowej przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru zaproponował Polakom projekt Aktywna Rodzina, który ma być sposobem na odejście od programu 500+.

Wymieniając wady obecnego rozwiązania Nowoczesna podkreśla przede wszystkim fakt, że zachęca on do bierności zawodowej i nie wspiera wystarczająco samotnych matek, co w przyszłości wywoła negatywny skutek w postaci pogłębiającego się zadłużania państwa.

Program Aktywna Rodzina ma być tańszy, sprawiedliwszy i zachęcać do podejmowania aktywności zawodowej, co przełoży się na oszczędności nawet do 8 miliardów złotych, które będzie można wykorzystać na tworzenie placówek, takich jak żłobki i przedszkola.

System zakłada ulgi podatkowe na każde dziecko w kwocie 3.000 zł na pierwsze dziecko, 6.000 zł na drugie, 9.000 zł na trzecie itd., nawet jeśli rodzina nie osiągnie odpowiedniego dochodu.

Zaletą jest niefaworyzowanie osób z punktu widzenia sposobu rozliczenia podatku dochodowego, co daje gwarancję, że z ulgi skorzystają mieszkańcy miast, wsi, a także matki samotnie wychowujące dzieci.

Nowoczesna od dłuższego czasu aktywnie pokazuje, że polityka socjalna może być sprawiedliwa i odpowiedzialna, jednocześnie nie dając przyzwolenia na wszechobecny populizm. Jako jedyna partia ma odwagę powiedzieć, że Polski nie stać na rozdawnictwo i proponuje rozwiązanie alternatywne - Aktywna Rodzina.