W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Warzywnej 6 zbierane są: odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (do śr. 1.250 mm), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, żarówki i termometry, zużyte baterie i akumulatory, zużyte oleje, rozpuszczalniki, farby w opakowaniach oraz puste opakowania po nich, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady budowlano-rozbiórkowe (np. gruz) w ilości do 5 metrów sześciennych od nieruchomości, makulatura, opakowania ze szkła białego i kolorowego, odpady typu PET, przeterminowane i zbędne leki, odpady zielone, metale (złom).

Kto w czwartek (21 maja) w godzinach 15.00- 18.00 przyniesie do punktu odpady, otrzyma upominek.

Za minimum 10 butelek PET lub 10 opakowań szklanych (słoiki, butelki) w prezencie dostaniesz zgniatarkę do butelek, puszek.

Za minimum jeden większy wielkogabaryt lub 2 mniejsze, bądź jeden większy sprzęt RTV/AGD lub 2 mniejsze, otrzymasz kosz do segregacji odpadów. Natomiast za minimum trzy worki 60 l zielonych odpadów (trawa, drobno pocięte gałązki) otrzymasz drewnianą donicę.