W tym artykule powiemy sobie o wszystkich istotnych kwestiach związanych z PIT-28, w tym m.in.: do, kiedy należy go złożyć, dla kogo jest przeznaczony i jak go wypełnić.

Dla kogo przeznaczony jest PIT-28?

PIT-28 to zeznanie podatkowe przeznaczone dla osób, które swoje przychody uzyskiwały w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy to zatem tych podatników, którzy:

 • prowadzili działalność gospodarczą,

 • uzyskiwali przychody z tytułu zryczałtowanych umów, które były rozliczane poza prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • są wspólnikiem w spółce cywilnej bądź jawnej,

 • uzyskiwali przychody z najmu, podnajmu, a także dzierżawy i poddzierżawy,

Do kiedy należy rozliczyć PIT-28?

Termin złożenia zeznania podatkowego jest bardzo istotną informacją dla każdego podatnika. Każdy chce bowiem dotrzymać terminu, gdyż w przeciwnym razie, mogą grozić konsekwencje karno-skarbowe. Należy wiedzieć o tym, że w przypadku rozliczenia podatkowego PIT-28, ów termin jest inny, niż w przypadku innych rocznych formularzy podatkowych. W 2022 roku terminy składania zeznania w urzędzie skarbowym przypadają na okres od 15 do 28 lutego. Istnieje możliwość wcześniejszego złożenia deklaracji. W takim przypadku, jako datę dostarczenia zeznania zostanie przypisany pierwszy dzień terminu składania zeznania. Może się zdarzyć taka sytuacja, gdy ostatni dzień lutego przypada w sobotę bądź niedzielę. Podatnicy mogą jednak być spokojni, gdyż w takich przypadkach, czas na złożenie PITu-28 zostaje wydłużony do pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy. Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2021 roku, gdy 28 lutego przypadł w niedzielę.

Należy także pamiętać o tym, że po uzupełnieniu deklaracji PIT-28 zostanie naliczony podatek należny do zapłaty. Taki podatek można uregulować do 28 lutego.

Czy możliwe jest rozliczenie się z PIT-28 wraz z małżonkiem?

Możliwość rozliczania się z PIT-28 wraz z małżonkiem jest kolejną kwestią, która bardzo interesuje wszystkich podatników, których owo zeznanie dotyczy. Niestety, ale w przypadku PIT-28 takiej możliwości nie ma, o czym dobitnie mówi prawo. To samo dotyczy osób samotnie wychowujących dziecko. Małżonkowie w przypadku osiągania przychodów w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych muszą rozliczać się na dwóch osobnych formularzach. Jednakże małżonkowie, którzy rozliczają przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu i poddzierżawy, mogą inne przychody jak np. te z tytułu umowy o pracę, rozliczać wspólnie na odpowiednim formularzu.

Jak wypełnić PIT-28?

Wypełnienie zeznania podatkowego PIT-28 nie musi być trudne, nawet jeśli nigdy się tego nie robiło. Obecnie istnieją specjalne programy, które zostały stworzone do ich wypełnienia. Z ich pomocą można krok po kroku taką deklarację szybko i sprawnie wypełnić. Bardzo ważne jest to, aby podatnik zawsze przed wypełnieniem deklaracji zwracał uwagę na to, czy dany program korzysta z aktualnej i zgodnej z fiskusem wersji. Gdy już uda się wypełnić formularz, to gotowe zeznanie należy dostarczyć do urzędu skarbowego. Można to zrobić głównie na trzy sposoby: wysyłając PIT-28 drogą elektroniczną, wysyłając go pocztą, bądź składając go osobiście w urzędzie. W drugim i trzecim przypadku konieczne jest wcześniejsze wydrukowanie deklaracji.

Jakie ulgi podatkowe są w przypadku PIT-28?

Ulgi podatkowe pozwalają na obniżenie podatku i podstawy opodatkowania. W przypadku PIT-28 podatnik ma możliwość skorzystania z następujących ulg podatkowych:

 • ulga rehabilitacyjna,

 • ulga termomodernizacyjna,

 • ulga odsetkowa,

 • ulga na Internet,

 • odliczenie darowizny,

 • odliczenie wpłat na IKZE,

 • odliczenie straty podatkowej,

 • składki ZUS,

 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

Wszystkie powyższe ulgi podatkowe, podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania. Natomiast w przypadku rozliczenia samego podatku może on skorzystać z takich ulg podatkowych jak: ulga abolicyjna, ulga aktywizacyjna oraz odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.