Akcja jest organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Mobilny punkt pojawi się na parkingu Portu Łódź, przy Domu Modelowym. Każdy, kto zechce przyłączyć się do tej szczytnej akcji, powinien stawić się w nim pomiędzy godziną 14.00 a 17.00.