Dlatego większość osób styka się z transakcjami sprzedaży. Każda z nich jest uregulowana prawnie, jeśli została zawarta w legalny sposób. Miliony umów na sekundę na całym świecie zawartych na potrzeby wymiany dóbr i usług, wymusiło stworzenie odpowiednich regulacji. Prawo konsumenckie chroni Twoje pieniądze i pozwala cieszyć się z bezpiecznych zakupów.

Prawo konsumenckie - kto może czuć się bezpiecznie?

Aktualnie wymiana handlowa na całym świecie to mocno zaawansowany proces. Stworzony system ochrony praw konsumentów jest bardzo rozbudowany. Pod parasolem przepisów znajdują się praktycznie wszyscy. Wynika to, przede wszystkim z faktu zaangażowania w konsumpcję całego społeczeństwa. W dużym skrócie, o pomoc do odpowiednich instytucji, stojących na straży przestrzegania praw konsumentów, może zgłosić się każdy.

Przedsiębiorcy i pracownicy. Dostawcy oraz kupujący. Obojętnie kim jesteśmy w określonym zakresie, broni nas zapis ustawy. Z drugiej strony trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie grożą za nierespektowanie wypracowanych ustaleń.

Prawo konsumentów nie ma sztywnych zasad nakładania kar. Wszystko jest zależne od rodzaju naruszenia, chwili jego popełnienia oraz wielu innych czynników. Najwyższa możliwa kara pieniężna za każdą niezgodną z prawem praktykę może wynosić nawet do 10% obrotu.

Komu zależy na Twoich prawach konsumenta?

Należąc do Unii Europejskiej Polska jest objęta przepisami prawa wspólnoty. Odpowiedzialność za stanie na straży przepisów spoczywa w kompetencji wielu instytucji. Występują pomiędzy nimi określone zależności. W kraju najwyżej w hierarchii jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dalej możemy liczyć na wsparcie Inspekcji Handlowej. Popularnym miejscem do uzyskania informacji oraz pomocy są rzecznicy praw konsumentów.

Ta grupa urzędników jest dostępna bezpłatnie w miastach i powiatach. Udzielają porad, dbając o Twoje prawo konsumencie. W sprawach wykroczeń na szkodę konsumentów, rzecznicy konsumentów występują do przedsiębiorców i w ten sposób stają w imieniu poszkodowanego (zostają oskarżycielami publicznymi).

Jeśli mamy podejrzenia, że jesteśmy poszkodowani, to właśnie spotkanie z rzecznikiem konsumentów powinno być jednym z pierwszych kroków. Ogromne doświadczenie sprawia, że eksperci z zakresu konsumentów odpowiedzą na większość pytań, dając wskazówki, co należy zrobić, aby wygrać z nieuczciwymi uczestnikami rynku.