Plan treningowy

Zespół lekarzy specjalistów we współpracy z magistrem fizjoterapii przygotowuje indywidualnie dobrany schemat treningowy. Zanim jednak ma to miejsce, pacjent wykonuje test wysiłkowy na bieżni ruchomej lub cykloergometrze, testy marszowe. Niezbędne są również wyniki innych badań kardiologicznych takich jak EKG metodą Holtera czy ECHO serca. Na podstawie testów i badań oraz ogólnego stanu pacjenta opracowywany jest indywidualny schemat treningowy.

Rehabilitacja kardiologiczna w Medikar

Placówka Medikar – Mokotowskie Centrum Osteoporozy oferuje szereg usług takich jak rehabilitacja dzieci i dorosłych, fizykoterapia, terapia przeciwobrzękowa, leczenie osteoporozy, ale również rehabilitacja kardiologiczna.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w palcówce obejmuje:

  •  Konsultacje lekarzy specjalistów kardiologów
  •  Ustalenie planu leczenia
  •  Badania diagnostyczne (EKG, echo serca, holter EKG i ciśnieniowy, próby wysiłkowe)
  •  Indywidualnie opracowany program ćwiczeń w ośrodku
  •  Edukację w zakresie promocji zdrowia
  •  Treningi Nordic Walking
  •  Nadzorowane telemetrycznie treningi w domu

Rehabilitacja kardiologiczna w domu pacjenta – jak wygląda?

Po konsultacji kardiologicznej i wykonaniu badań diagnostycznych, pacjent może być już zakwalifikowany do odpowiedniego modelu rehabilitacji.

Jak ćwiczą pacjenci? Jedną ze stosowanych form są ćwiczenia na cykloergometrach rowerowych. Intensywność ćwiczeń dostosowywana jest do możliwości i potrzeb danego pacjenta. Realizowane są również ćwiczenia ogólnousprawniające, oddechowe, oporowe, ale również relaksacyjne. Nad prawidłowym przebiegiem rehabilitacji czuwają wykwalifikowani fizjoterapeuci. Szkolenia umożliwiają pacjentowi opanowanie umiejętności takich jak obsługa aparatu do akwizycji i przesyłania EKG.

Po konsultacji kardiologicznej, ocenie postępów i przy braku przeciwwskazań, pacjent kwalifikowany jest do rehabilitacji monitorowanej zdalnie w warunkach domowych. Pacjent samodzielnie dokonuje pomiaru ciśnienia tętniczego oraz przesyła zapis EKG. Po rozmowie telefonicznej z lekarzem i analizie EKG pacjent zostaje dopuszczony do treningu danego dnia. Trening monitorowany może być realizowany każdego dnia lub na przykład 3 razy w tygodniu. Po zakończeniu turnusu ma miejsce konsultacja kardiologiczna, EKG oraz test wysiłkowy. W ten sposób oceniony zostaje stopień realizacji zakładanych celów.