Jest ona podstawą podczas budowy wszelkich konstrukcji. Można ją znaleźć również w trakcie produkcji elementów maszyn czy urządzeń, które mają za zadanie pracować w ekstremalnych warunkach termicznych i atmosferycznych. Przed wyborem odpowiedniego materiału warto zadać sobie pytanie, od czego zależą konkretne właściwości stali. W głównej mierze to zawartość węgla jest odpowiedzialna za odmienne struktury czy też warunkuje sposób obróbki. Jakie właściwości ma stal konstrukcyjna? I jakie są możliwości zastosowania?

Stal konstrukcyjna zastosowanie

Stal konstrukcyjna ze względu na swoje liczne właściwości stosowana jest przede wszystkim w branży budowlanej. Elementy i konstrukcje stalowe występują w prawie każdym obszarze budownictwa drogowo-mostowego. Wykonane z niej są obiekty mostowe oraz wiadukty, a także barierki, balustrady i schody. Swoje zastosowanie znajduje również w konstrukcjach hal produkcyjnych czy magazynowych. Używana jest jako stal zbrojeniowa - do zbrojenia betonu lub żelbetu. Dzięki swoim właściwościom wytrzymałościowym stal wykorzystywana jest także do budowania rurociągów czy przewodów w przemyśle chemicznym oraz górnictwie.

Podział stali konstrukcyjnych

Stale konstrukcyjne ze względu na swoje liczne zastosowania można podzielić na kilka rodzajów. Każdy z nich posiada inne właściwości, które będą niezbędne do jej właściwego użytkowania. Wśród rodzajów stali możemy wyróżnić:

 • stal konstrukcyjną ogólnego przeznaczenia - konstrukcje, części maszyn,

 • stal konstrukcyjną niskostopową - mosty, wiadukty, balustrady,

 • stal konstrukcyjną wyższej jakości,

 • stal do azotowania,

 • stal do nawęglania,

 • stal automatową - podkłądki, śruby,

 • stal łożyskową,

 • stal sprężynową - sprężyny.

Stal konstrukcyjna - właściwości fizyczne i mechaniczne

W zależności od zastosowania stali wybiera się jej rodzaj, który posiada odpowiednie właściwości. W przypadku stali konstrukcyjnych wyróżnia się podstawowe właściwości fizyczne, takie jak:

 • współczynnik Poissona - v=0,3,

 • gęstość objętościową - p=7850 kg/m3,

 • współczynnik sprężystości podłużnej stali - E=210 000 N/mm2.

 

Stale konstrukcyjne do odpowiednich zastosowań wybiera się szczególnie pod kątem ich właściwości mechanicznych. Odpowiadają one za nośność oraz bezpieczeństwo projektowanych konstrukcji. Do właściwości mechanicznych się zalicza:

 • wytrzymałość i plastyczność - mowa tu o stali, która przenosi naprężenia. Właściwość tą mierzy się za pomocą granicy plastyczności. Stale, których czynnik wytrzymałości jest wysoki posiadają większą odporność na korozję,

 • udarność - czyli miara jej kruchości, odpowiada za odporność stali konstrukcyjnej na różnego typu złamania czy uderzenia. Do zmniejszenia udarności stali wykorzystuje się niską temperaturę eksploatacji czy większą grubość jej elementów,

 • ciągliwość - stal konstrukcyjna powinna mieć minimalną ciągliwość, pozwala ona stali na plastyczne się odkształcanie.