Po raz pierwszy w Pabianicach zrealizowana będzie jedyna taka w Polsce inicjatywa WLB Work-Life-Balance! 29 i 30 sierpnia w Pracowni Unikatum przedsiębiorcze 

kobiety będą rozwijać się w akcji: „4M dla harmonii BIZNES-ŻYCIE” . 

Jak mówi pomysłodawczyni i koordynatorka wydarzenia Danuta Jacoń-Chmielecka: „Zarys akcji pojawił się w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie klientek Unikatum, które na warsztatach i sesjach indywidualnych zgłaszały mi wielokrotnie potrzebę wzmocnienia umiejętności WLB. Celem projektu jest zjednoczenie kobiet w temacie WLB, czyli umożliwienie im spotkania i współpracy. Zapraszamy „4M”, czyli „Młode Mamy” oraz „Mocne Managerki”, by wspólnie zbudowały system utrzymywania harmonii pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, co czasem każdemu wymyka się spod kontroli”.

Projekt jest bezpłatną szansą na stymulowanie indywidualnego rozwoju uczestniczek w zakresie WLB oraz zainicjowanie dalszego propagowania idei i narzędzi WLB w otaczających je środowiskach. Odbywające się w Pracowni Unikatum spotkania integrująco-networkingowe połączone będą z forum wymiany doświadczeń uczestniczek i spisaniem WLB Action Plan. Każda zakwalifikowana kobieta odbędzie szkolenie kompetencji WLB i coaching grupowy. Co więcej, uczestniczki wezmą udział w warsztacie artystycznym z ceramiki unikatowej, by stworzyć swoją rzeźbę - symbol WLB.

Akcja Pracowni Unikatum jest realizowana w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Work-Life-Balance 2014 r. Ogólnopolski Tydzień WLB jest wydarzeniem organizowanym w ramach innowacyjnego projektu „MAM DZIECKO – PRACUJĘ (…)”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej na mapie akcji: www.wlb.org.pl lub mailem: tydzien@wlb.org.pl. 

Zapisy i informacje: unikatum@o2.pl, tel.: 501-051-813, www.unikatum.pl