ad

Od 4 lat Fundacja "Krwinka" poszukuje potencjalnych dawców. W tym czasie w całej Polsce zgłosiło się 1.969 osób. VII edycja programu „Dawca Szpiku” jest już trzecią realizowaną na terenie województwa łódzkiego. Finał odbędzie się 15 marca o godz. 11.00 w auli Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi przy ul. Spornej.
W niedzielę 15 marca będzie można zapisać się do Programu „Dawca Szpiku”. Kto wypełni ankietę, będzie miał od razu pobraną krew do badania, by stwierdzić, czy nadaje się na potencjalnego dawcę. To będzie mała ilość – jak przy badaniu krwi.
Program wspiera prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski - kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii.
- Chcemy uzmysłowić wszystkim potrzebę honorowego dawstwa szpiku, a także pozyskać nowych potencjalnych dawców – mówi Jakub Boczek z fundacji www.krwinka.org. - Odpowiednia liczebność polskich dawców zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego doboru zgodnego antygenowo dawcy i wykonania przeszczepu ratującego chorym życie.
Przeszczep szpiku jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczek. Preferowany jest tzw. allogeniczny przeszczep szpiku, w którym szpik pochodzi od innej osoby – dawcy spokrewnionego (najczęściej rodzeństwo) lub niespokrewnionego. Jedynie dla 25-30 proc. chorych znajduje się dawcę rodzinnego. Dawca i biorca szpiku dobierani są na podstawie porównania antygenów zgodności tkankowej. Szansa na istnienie 2 osób o identycznych kombinacjach antygenów HLA waha się między 1:100 a 1:1 000 000. Najłatwiej dobrać dawcę dla Polaka, szukając go w Polsce - we własnej populacji występuje największa zbieżność genetyczna. Jednak mała liczebność polskich dawców – ok. 35.000 – bardzo utrudnia procedurę doboru, czyniąc ją wręcz niemożliwą.
U potencjalnego dawcy szpiku wykonuje się bardzo kosztowne dwa rodzaje oznaczeń antygenów zgodności tkankowej (transplantacyjnych), tzw. antygenów HLA klasy I i klasy II. Wyniki tych badań, wraz z danymi osobowymi dawcy, zamieszczane są w rejestrze i na ich podstawie prowadzone są poszukiwania i dobór dawcy. Jedna lub kilka osób wyłonionych w trakcie przeszukiwania rejestrów, poddawane są ostatecznemu doborowi - badaniu na tzw. wysokim stopniu rozdzielczości. Kosztuje ono 5.000 zł. Liczba dawców, jaką należy przebadać do doboru ostatecznego, uzależniona jest od antygenów HLA pacjenta. Rzadkie antygeny lub rzadkie układy nawet częstych antygenów wymagają przebadania większej liczby dawców, co znacznie zwiększa koszty procedury. Ministerstwo Zdrowia finansuje badania dawców szpiku dla jednego chorego w wys. 20.000 zł. Z tej kwoty można pokryć badania 3 dawców i chorego. Koszt wykonania większej liczby badań musi być uzupełniony ze środków własnych pacjenta lub z fundacji.
Szpik pobierany jest od dawcy w specjalistycznej klinice, która znajduje się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Termin pobrania zsynchronizowany jest z przygotowywaniem pacjenta do transplantacji. Szpik dostarczany jest do Kliniki Transplantacyjnej przez specjalnego kuriera i podawany pacjentowi drogą kroplówki. Całkowita regeneracja szpiku dawcy następuje zwykle po 3-4 tygodniach.
Realizacja programu „Dawca szpiku” polega na przeprowadzaniu jego edycji kolejno w poszczególnych regionach kraju ze względu na zróżnicowanie genetyczne wewnątrz populacji, stanowiące o różnorodności występowania kombinacji antygenów HLA. Dają one szansę na dobór większej ilości dawców z całkowicie
zbieżnymi antygenami HLA.