Ulica 20 Stycznia w latach 1878–1939 nazywana była ulicą Leśną, gdyż biegła do Lasku Miejskiego. W czasie II wojny światowej przyjęła niemiecki odpowiednik polskiej nazwy – Waldstrasse. Do nazwy ojczystej powrócono na krótko w latach 1945–1946. Potem dla upamiętnienia wyzwolenia Pabianic przez armię rosyjską generała Żukowa w nocy z 19 na 20 stycznia, ulica została nazwana 20 Stycznia.