Ulica 3 Maja – ta niewielka ulica, prostopadła do Warszawskiej i Piotra Skargi, w latach 1938-1939 nazywana była Peowiaków - na cześć członków Polskiej Organizacji Wojskowej. POW było tajną organizacją wojskową, założoną w sierpniu 1914 r. w Warszawie z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Powstała w wyniku połączenia Polskich Drużyn Strzeleckich i Związku Walki Czynnej. Początkowo bezimienna, od października 1914 zaczęła używać nazwy POW.
W latach okupacji przekształcono nazwę ulicy na Brombergerstrasse. Od 1946 do 1987 określana była Sadową, prawdopodobnie od rosnących przy niej sadów.
Od 1989 roku ulicę nazywano 3 Maja. 3 maja 1791 uchwalono pierwszą w Polsce, a zarazem pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) konstytucję.