Ulica Armii Krajowej – w latach 1920–1927 nosiła miano Nowokarniszewickiej. Nazwa pochodzi od umiejscowionych w okolicy Karniszewic. Po 1927 roku aż do wybuchu II wojny światowej nazywano ją Karniszewicką. W okresie okupacji Niemcy „przechrzcili” ją na Hosengasse. Po wojnie powstała w tym miejscu ulica Armii Krajowej.