Ulica Kościelna – w latach 1796-1939 nosiła miano Kościelnej. Nazwa pochodzi od umiejscowionego na sąsiadującej ulicy Tuszyńskiej (dzisiejsza Piotra Skargi) kościoła św. Krzyża lub od kościoła św. Mateusza. W czasie okupacji nazwy ulicy nie zmieniono, ale zastąpiono ją niemieckim odpowiednikiem – Kirchengasse. Po wojnie ulicę przechrzczono na Mariana Buczka.  (Buczek 1896-1939 - polski działacz socjalistyczny i komunistyczny. Członek Polskiej Partii Socjalistycznej, PPS-Opozycji, Komunistycznej Partii Polski). W 1989 roku tę równoległą do Warszawskiej i Piotra Skargi ulicę ponownie nazwano Kościelną.