Ulica Piotra Bardowskiego – w latach 1933–1939 nazywana była Sokolą, być może od umiejscowionego w okolicy gniazda sokołów. W czasie okupacji Niemcy przemianowali ją na Stiesserstrasse. Po wojnie ulicę nazwano na cześć Piotra Bardowskiego.
Piotr Bardowski (1846 – 28 stycznia 1886). Rosjanin. Działacz ruchu rewolucyjnego. W 1868 przybywa do Warszawy jako sędzia pokoju. Zajmowane stanowisko pozwoliło mu na wypełnianie roli łącznika między środowiskami rewolucyjnymi w armii rosyjskiej stacjonującej w Królestwie kongresowym, a działaczami ruchu Narodna Wola w Rosji. Nawiązał współpracę z organizacją robotniczą I Proletariat. 28 czerwca 1884 aresztowany przez władze carskie. Podczas procesu 29 działaczy I Proletariatu skazany na śmierć i stracony w Cytadeli Warszawskiej.