Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Pabianicach zaprasza na wykład dr. Konrada Białeckiego "Zbuntowane miasto. Poznański czerwiec 1956". Spotkanie odbędzie się w środę 24 czerwca o godzinie 17.00, w sali przy ul. Kilińskiego 8.

W wystąpieniu autor poruszy zagadnienia związane z okolicznościami wybuchu rewolty w Poznaniu, jej przebieg, oraz reakcje władz na te wydarzenia. Wykład wzbogacony zostanie o prezentację multimedialną zawierającą ogromny materiał ikonograficzny pozwalający na bliższe zapoznanie się z atmosferą czerwca 1956 roku.
Dr Konrad Białecki jest adiunktem na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz pracownikiem Oddziału IPN w Poznaniu. Jego badania skupiają się na dziejach Wielkopolski w okresie PRL-u, a w szczególności dziejach Kościoła i mniejszości wyznaniowych. Jest autorem opracowania „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956” wydanej przez poznański oddział IPN.