Ulica Stary Rynek – w latach 1796–1878 ulicę tę nazywano Rynkiem. Etymologia jest jednoznaczna – przy ulicy znajdował się (i znajduje nadal) plac targowy. Po 1878 roku przekształcono nazwę na Stary Rynek. W latach 1927–1939 zmieniono ją na Plac gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Dąbrowski (1755–1818) był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców wojskowych. Uczestnik powstania kościuszkowskiego, twórca Legionów Polskich we Włoszech, po bitwie pod Lipskiem w 1813 mianowany naczelnym wodzem wojsk polskich. W Królestwie Polskim piastował godność senatora–wojewody. W uznaniu wszystkich jego zasług, została mu poświęcona Pieśń Legionów. Z czasem Mazurek Dąbrowskiego stał się polskim hymnem narodowym.
W czasie okupacji Niemcy przemianowali nazwę ulicy na Alter Ring (Stary Rynek). Po wojnie do 1989 roku nazywano ją Placem Obrońców Stalingradu. Po 1989 roku powrócono do nazwy Stary Rynek.