Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach ogłasza dodatkowy nabór ankiet rekrutacyjnych dla osób w wieku 50+, które chciałyby uzyskać dotację na uruchomienie własnej firmy. Oferuje bezzwrotną dotację w kwocie do 21.000 zł oraz krótkie szkolenie „Własna firma”. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 9 do 25 lipca. Ankietę można pobrać ze strony http://www.puppabianice.pl/urzad_pracy/Rekiny_biznesu.html lub w pok. 112 w siedzibie PUP w Pabianicach (bud. A, I piętro) codziennie w dni robocze w godz. 8.00-14.00.