Pieniądze przyznawane są w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to utrzymanie bazy sportowej, niezbędnej do organizowania szkoleń i zawodów sportowych. Na ten cel zabezpieczono w budżecie miejskim 225 tysięcy złotych. Zgłosiły się trzy kluby.

Najwięcej pieniędzy dostało Pabianickie Towarzystwo Cyklistów (158.500). Kolejne to Pabianicki Klub Sportów Wodnych (40.800) i Klub Sportowy Zjednoczeni (25.700).

Ponadto kluby walczą o dotacje na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizację zawodów oraz udział w imprezach sportowych.

- Wpłynęły 23 wnioski. Do podziału jest 350 tysięcy złotych – poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego.