Rzecznik i kontroler spółek będą pracować na cały etat. Doradca prezydenta dostanie 1/4 etatu.

Osoba, która stara się o posadę rzecznika prasowego prezydenta, musi mieć skończone studia wyższe magisterskie na kierunku: dziennikarstwo, filologia lub politologia i co najmniej 5-letni staż pracy. Wymagane jest też minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku rzecznika albo dziennikarza.

Kandydat musi też znać język angielski na poziomie B2.

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej w Zespole Audytu i Kontroli Wewnętrznej zajmie się kontrolowaniem spółek miejskich i jednostek podległych miastu. Osoba starająca się o tę posadę musi mieć wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo lub administracja i co najmniej 3-letni staż pracy (w tym co najmniej 2 lata na stanowiskach w organach kontroli).

Dokumenty na oba stanowiska można składać do 30 stycznia.

Ostatnia oferta pracy to doradca prezydenta miasta ds. nadzoru właścicielskiego.

Kandydat, który aplikuje na to stanowisko, musi mieć ukończone studia wyższe magisterskie prawnicze lub administracyjne. Wymagany jest co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z nadzorem nad spółkami komunalnymi.

Dokumenty na to stanowisko można złożyć do 26 stycznia.

Szczegóły dotyczące wymagań na poszczególne stanowiska można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.