Pod koniec czerwca zgromadzenie wspólników PCM nie udzieliło absolutorium pani prezes - Dominice Konopackiej. Powodem była negatywna ocena zarządzania spółką w 2014 roku, gdy odnotowało stratę netto - 158 tys. zł. Obowiązek pokrycia tej straty spada na organ założycielski spółki, czyli Urząd Miejski.

Do kancelarii spółki wpłynęło już sześć ofert na stanowisko prezesa zarządu Pabianickiego Centrum Medycznego.

O konkursie pisaliśmy tutaj: http://www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/szpital-szuka-prezesa.html