- Dziś kończymy układać asfalt na skrzyżowaniu - mówi pracownik firmy Włodan. - Pogoda jest ładna. damy radę.

Od 9.30 nie można już wjechać na skrzyżowanie. Wywiesili znaki, że  ulice dochodzące do skrzyżowania są ślepe.

- Remont skrzyżowania kosztuje 150.000 zł - wylicza wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz.

Na czas zamknięcia skrzyżowania wyznaczona jest trasa objazdowa dla autobusów linii: „1”, „2”, „5”, „7”, „260”, „261”, „262” przez ulice Grota-Roweckiego i 20 Stycznia.

Przystanki dodatkowe w kier. Waltera-Jankego: Grota-Roweckiego/szkoła, 20 Stycznia/kościół Miłosierdzia Bożego.

Przystanki dodatkowe w kier. centrum: 20 Stycznia/Podleśna, Grota-Roweckiego/20 Stycznia.

Przystanki na ul. Waltera-Jankego i przystanek Nawrockiego/Waltera-Jankego zostają zawieszone.

Przystanki Nawrockiego/Gawrońska i Nawrockiego/Mokra funkcjonują wyłącznie dla linii „263”.

Z uwagi na wyrównanie czasu przejazdu, wszystkie odjazdy linii „2”, „5”, „7”, „260”, „261”, „262” z pętli Waltera-Jankego na czas obowiązywania objazdu zostają opóźnione o 3 minuty.