Remont odcinka nawierzchni ul. Bugaj od Świetlickiego do Gawrońskiej finansuje Urząd Miejski. Kosztuje go to 72.240 zł.

Prace zostały przerwane na kilka dni, bo trzeba było wymienić wpust kanalizacyjny na środku jezdni.

W czwartek wjechała tutaj firma Włodan i zaczęła asfaltować nawierzchnię. Wjazd w ulicę od Świetlickiego jest zablokowany.

Za nieterminowe wykonanie prac Urząd Miejski nalicza kary.