Rozpoczyna się przebudowa ostatniego odcinka ulicy Piotra Skargi - od Myśliwskiej do Spokojnej. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie. Położenie upragnionego asfaltu na ostatnim (najgorszym odcinku najdłuższej i jednej z najstarszych ulic w mieście) będzie kosztowało Urząd Miejski 1.154.393 zł. Roboty mają się zakończyć 15 grudnia.

Trwa porządkowanie ulicy Pięknej - od Moniuszki do Orlej. Do końca października będzie tutaj asfalt oraz nowe i równe chodniki. Układanie asfaltu i chodników kosztuje 717.279 zł.