Miasto otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 155 tys. zł na kompleksowy remont sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 14 i Gimnazjum nr 1 w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej”.

- Resort pozytywnie zaopiniował wniosek, który złożył Wydział Edukacji, Kultury i Sportu UM – informuje Aneta Klimek, rzecznik UM. - Remont obu sal będzie kosztował ok. 310.000 zł. (130.000 zł w SP 14 i 180.000 zł w Gim. 1). Połowę pokryje przyznane dofinansowanie, reszta jest zabezpieczona w budżecie miasta.

W zakres prac wchodzą m.in. remont ścian, podłóg, parkietów, sufitów i dachów, a także niektórych instalacji i innych stałych elementów poszczególnych obiektów. Podłoga sali gimnastycznej w SP 14 zamiast parkietu zostanie wyłożona specjalną wykładziną do obiektów sportowych, która amortyzuje wstrząsy, jest odporna na wgniecenie i ścieranie. Wykonawca w SP nr 14 został już wybrany i prace się rozpoczęły. Gimnazjum nr 1 jest na etapie ogłoszenia przetargu.