W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt Urząd Miejski zakupił czipy. Wszczepiać je będzie Przychodnia dla Zwierząt „Podaj łapę” przy Piotra Skargi 59. Lekarz zrobi to bezpłatnie, jeśli spełnimy określone warunki. Jakie?

Przed wizytą właściciel psa powinien wziąć skierowanie z Wydziału Ochrony Środowiska UM (św. Jana 4, pok. 22). Aby je otrzymać, należy dostarczyć: potwierdzenie opłaty od posiadania psa na dany rok kalendarzowy, aktualne zaświadczenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dowód tożsamości właściciela psa. Oryginały dokumentów trzeba przedstawić do wglądu, a kopie dołączyć do wniosku.

Po zaczipowaniu dane psa będą wpisane do międzynarodowej bazy Safe-Animal. Właściciel zostanie zwolniony z opłaty za posiadanie psa na dwa lata (albo trzy lata, jeżeli pies miał zabieg czipowania i kastracji bądź sterylizacji).

- Znakowanie poprzez czipowanie jest jednym z najlepszych sposobów zapobiegania bezdomności psów - informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy UM. - Po odczytaniu numeru czipa w elektronicznej bazie danych można ustalić właściciela, sprawdzić, czy pies jest zdrowy i czy był szczepiony.

Elektroniczne znakowanie jest też wymogiem przy podróżowaniu z psem po krajach UE.