Do programu można zgłaszać dziewczyny w wieku 13-17 lat. Zgłoszenie zawierające:

·          - imię i nazwisko,

·          - datę urodzenia dziecka,

·          - PESEL,

·          - imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna,

·          - aktualny numer telefonu,

·          - aktualny adres e-mailowy, aktualny numer telefonu.

W przypadku zgłoszeń decyduje data i godzina widniejąca w odebranej korespondencji. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 505 184 445 w godzinach 9.00-16.00.