Nareszcie będzie można spacerować suchą nogą po Bulwarach.

- Trawnik obok ścieżki został zmeliorowany - mówi Piotr Kroczyński, kierownik sieci w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji. - Woda ze ścieżki i trawnika jest odprowadzona do rzeki.

- Na części trawnika uzupełniana (wysiewana) jest trawa - dodaje Tomasz Maciaszek z Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej. - Powierzchnia chodnika będzie wypełniona drobnym kruszywem.

Nawet po dużych opadach powinno być sucho.