Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zaprasza  nauczycieli geografii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu pabianickiego na konferencję przedmiotową na temat: „Założenia nowych wymagań programowych w geografii”. Spotkanie odbędzie się z udziałem twórcy nowej podstawy programowej prof. Elżbiety Szkurłat – kierownika Zakładu Dydaktyki Geografii na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, prodziekana Wydziału.

Ponadto w programie konferencji przedstawiony zostanie regulamin konkursu ”Przez lądy, morza i oceany. Azja” oraz oferta edukacyjna PODNiDM w Pabianicach i propozycje wydawnicze PWN dla geografów.

Konferencja 21 września o godz. 14.30 w budynku PODNiDM w Pabianicach przy ul. Kazimierza 8.