I udało się. W czwartek dziura została sfrezowana i profesjonalnie zalana gorącym asfaltem. 

- Gdy padał deszcz, firma wykonująca naprawy cząstkowe jezdni przerwała prace - mówił Stanisław Wołosz, dyrektor ZDiZM.

I wrócili dziś, gdy zaświeciło słońce. Zaczęli od osiedla Piaski. Teraz powoli przesuwają się z pracami w stronę Bugaju.

Gruntownego łatania potrzebuje ulica Jankego, Bugaj, Kopernika i wiele innych w tym rejonie miasta.