Radny powiatowy Marek Gryglewski ma szansę na zatrudnienie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi. Ma zostać doradcą klienta w Dziale Obsługi Bezrobotnych, w Centrum Aktywizacji Zawodowej. „Wyłoniony do zatrudnienia kandydat spełnił wszystkie wymagania niezbędne i w największym stopniu wymagania dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze” - informują w PUP.

„W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Pan Marek Gryglewski wykazał się bardzo dobrą znajomością merytoryczną zagadnień związanych z ww. stanowiskiem pracy, zagadnień dotyczących rynku pracy i funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia, w szczególności przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy. Kandydat posiada wykształcenie wyższe i wieloletnie doświadczenie zawodowe w Publicznych Służbach Zatrudnienia na stanowiskach związanych z pośrednictwem pracy. Posiadana wiedza, cechy osobowościowe i umiejętności interpersonalne predysponują kandydata do zatrudnienia i gwarantują prawidłowe wykonywanie zadań na aplikowanym stanowisku"  - informują o przebiegu konkursu na stronie PUP.

- Ja nie wiem jeszcze, czy zmienię pracę - mówi radny Gryglewski, który obecnie pracuje w pabianickim oddziale MCK jako pośrednik pracy w ŁWK OHP. - Wciąż prowadzę rozmowy z moim obecnym szefem w Łodzi.