W czerwcu było 67.607 pabianiczan. Przez pół roku ubyło nas 487. Dlaczego znikamy?

- Przyczyny są te same już od kilku lat. Mamy odpływ ludzi z miasta, rośnie z pewnością liczba mieszkańców w małych gminach – tłumaczy Wojciech Poros, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich.

Większość pabianiczan, bo 65.918, zameldowanych jest na pobyt stały. Czasowo w Pabianicach mieszkają 1.202 osoby. Dominują kobiety. Przedstawicielek płci pięknej jest 36.422. Mężczyzn jest o prawie 6.000 mniej, czyli 30.698.

Więcej przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Pabianic, które ukaże się 7 stycznia.