Powiatowy Urząd Pracy przy ul. Waryńskiego 11 informuje, że posiada ostatnie wolne środki dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do swoich doradców. Z uwagi na brak informacji o terminie uruchomienia naboru wniosków na dotacje w 2016 roku, środki te mogą stanowić motywację do szybkiego działania jeszcze w tym roku.

Osoby jeszcze niezarejestrowane muszą zgłosić się do rejestracji. Trzeba się spieszyć, jeżeli jeszcze w tym roku chcemy skorzystać z pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informacji udzielają urzędniczki z pokoju nr 112, pierwsze piętro. Tel. (42) 225 42 78.