Już frezują skrzyżowanie. Potem je wyasfaltują. Tydzień temu wyrwali szyny tramwajowe.

- Już frezują, bo trzeba jeszcze ustawić studzienki kanalizacyjne. Szykujemy kilka ulic na wylanie asfaltu. Za jednym zamachem będą robione: skrzyżowanie Jankego-Nawrockiego oraz ulice - Wysoka, Głowackiego i Dolna - wylicza dyrektor Stanisław Wołosz z ZDiZM.

- Koszt remontu skrzyżowania to 150.000 zł - wylicza wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz. - Chcieliśmy sfrezować całą Jankego i pokryć nowym asfaltem, ale koszt takiego remontu to 700.000 zł.

Zespół Inżyniera Miasta uzgodnił wstępnie z Zarządem Dróg i Zieleni Miejskiej oraz firmą Włodan, że od 21 sierpnia (po godzinach porannego szczytu komunikacyjnego) do 22 sierpnia włącznie nieprzejezdne będzie skrzyżowanie ulic Waltera-Jankego i Nawrockiego. Powód? Układanie warstwy ścieralnej asfaltu. Wcześniej dopuszczony będzie przejazd autobusów z Waltera-Jankego w prawo w Nawrockiego i w przeciwnym kierunku - z Nawrockiego w lewo w Waltera-Jankego.

Na czas zamknięcia skrzyżowania wyznaczona jest trasa objazdowa dla autobusów linii „1”, „2”, „5”, „7”, „260”, „261”, „262” przez ulice Grota-Roweckiego i 20 Stycznia.

Przystanki dodatkowe w kier. Waltera-Jankego: Grota-Roweckiego/szkoła, 20 Stycznia/kościół Miłosierdzia Bożego

Przystanki dodatkowe w kier. centrum: 20 Stycznia/Podleśna, Grota-Roweckiego/20 Stycznia.

Przystanki na ul. Waltera-Jankego i przystanek Nawrockiego/Waltera-Jankego zostają zawieszone.

Przystanki Nawrockiego/Gawrońska i Nawrockiego/Mokra funkcjonują wyłącznie dla linii „263”.

Z uwagi na wyrównanie czasu przejazdu, wszystkie odjazdy linii „2”, „5”, „7”, „260”, „261”, „262” z pętli Waltera-Jankego na czas obowiązywania objazdu zostają opóźnione o 3 minuty.