14 kwietnia w Łodzi maraton „Dbam o zdrowie”. Jego trasa ma przebiegać ulicami centrum Łodzi.

- Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym od godz. 6.00 do 16.00 w związku z licznymi zmianami organizacyjnymi - informuje rzecznik łódzkiej policji.

Nad bezpieczeństwem uczestników maratonu, a także użytkowników dróg czuwać będą łódzcy policjanci.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie planowanej imprezy. Nie jedźmy „na pamięć”, gdyż oznakowanie dróg może ulec zmianie. Stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem pozwoli uniknąć błądzenia po ulicach czasowo wyłączonych z ruchu - apeluje policja.

 Oto mapka obrazująca lokalizację imprezy:

Image