Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi wraz z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego 14 marca w godzinach porannych przeprowadzili działania pod kryptonimem „Waga”. Celem akcji była kontrola pojazdów ciężarowych i dostawczych, których ładunek znacznie przekraczał dopuszczalne normy nacisku na poszczególne osie pojazdu. (Sytuacja taka powoduje niszczenie nawierzchni dróg, a także wpływa na bezpieczeństwo.) Łącznie podczas trwania akcji policjanci i inspektorzy skontrolowali 46 pojazdów, wśród których aż 41 pojazdów było przeciążonych. 35 kierowców ukarano mandatami karnymi na sumę 9.400 zł, dla 6 inspektorzy Transportu Drogowego sporządzili decyzje administracyjne na łączną kwotę 50.000 zł, w 5 przypadkach policjanci zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów.