Nagrody specjalne przyznaje prezydent. Stanowią one 20 proc. funduszu nagród. W tym roku Zbigniew Dychto miał do rozdysponowania nieco ponad 50.000 zł. Każda z nagrodzonych osób dostała 2.000 zł brutto, czyli do ręki ponad 1.300 zł.

- Kandydatur jest zwykle więcej niż osób. Jest to nagroda uznaniowa, więc prezydent ocenia zasługi nauczycieli i dyrektorów i na tej podstawie przyznaje nagrody – tłumaczy Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia.

W tym roku prezydent przyznał 19 nagród. Dostało je 9 dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz 10 nauczycieli. Wśród nagrodzonych są: Anna Krauzowicz (dyr. SP 13), Zofia Król (dyr. PM 4), Elżbieta Kmieć (dyr. PM 13), Magdalena Smolarek (nauczycielka z SP 1), Renata Mikołajczyk (nauczycielka z SP 8), Jolanta Lesman (nauczycielka z SP 13).

 

Pełną listę nazwisk osób nagrodzonych znajdziesz w papierowym wydaniu Życia Pabianic.