Podczas spotkania, które odbyło się w czwartek (31.01) w siedzibie Platformy Obywatelskiej przy ul. Gdańskiej Krzysztof Rąkowski cieszył się z tego, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej udało się uchwalić budżet z proponowanymi przez  radnych PO zmianami. Udało się zwiększyć dotację na sport z kwoty 100 tys. zł proponowanych przez prezydenta Zbigniewa Dychto do 556 tys zł. Z tej kwoty 156 tys. radni przeznaczą na żeńską drużynę koszykówki, która reprezentuje miasto w ekstraklasie.
Pozostałe 400 tys zł. pójdzie na 13 klubów sportowych działających w naszym mieście.
- Będziemy również za tym, by wspierać rozwój infrastruktury przy istniejących w naszym mieście obiektach sportowych - mówił Krzysztof Rąkowski.
Grażyna Wójcik zaznaczyła, że chcą zapewnić dzieciom i młodzieży harmonijny rozwój intelektualny i fizyczny.
- W ramach podziękowania chciałbym zaprosić radnych, którzy głosowali za przyjęciem budżetu, do zobaczenia ile osób zgłasza się do różnego typu turniejów organizowanych w mieście - mówił Włodzimierz Stawicki.
W tym roku radni chcieliby pozyskać kwotę ok. 5 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rewitalizację Parku Słowackiego, utrzymać modernizację chodników i ulic, wesprzeć organizacje pozarządowe, wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych do Miejskiego Ośrodka Kultury oraz opracować dokumenty strategiczne.
- Jako opozycja będziemy wspierać wszystkie dobre inicjatywy w naszym mieście - zapewniał Rąkowski.