Do pracy w Urzędzie Miejskim na stanowisko kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki przyjęto Krzysztofa Bednarka z Łodzi.

„Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wymaganą wiedzą i znajomością zagadnień do pracy na stanowisku Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki” - informuje prezydent Zbigniew Dychto.