Tablicę led kupiono za pieniądze niemal w całości pochodzące z Unii Europejskiej. W piątek (26 lutego) zawisła nad głównym wejściem do Urzędu Miejskiego przy ulicy Zamkowej. 

- Koszt zakupu tablicy to 12 tysięcy złotych - mówi Edward Rogalewicz z UM.

Tylko 5 proc. wartości tablicy to finansowy wkład własny budżetu naszego miasta.