Wczoraj czterech kandydatów na szefa Straży Miejskiej napisało test wiedzy. To był drugi etap konkursu. Musieli prawidłowo odpowiedzieć na 30 pytań. Następnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej omawiali swoją koncepcję funkcjonowania jednostki.

Żaden z czterech kandydatów nie dostał rekomendacji komisji konkursowej na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Pabianicach. Pierwszy elementem był test, ale przede wszystkim kandydaci nie mieli jasnej i przejrzystej wizji funkcjonowania jednostki, omawianej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dzisiaj (7 maja) komisja podsumowała wyniki konkursu. Na dniach prezydent podejmie decyzję, w jakim trybie dokona się wybór komendanta Straży Miejskiej. W dalszym ciągu jednostką kieruje zastępca komendanta.

- Z informacji prasowych wiemy, że trwa zbiórka podpisów pod kątem referendum o likwidacji straży miejskiej. Szanujemy zaangażowanie mieszkańców, którzy wypowiadają się w ważnej dla nich sprawie, ale niech mają świadomość, że poparta petycja nie ma mocy prawnej. Nie można zbierać podpisów bez spełnienia warunków określonych ustawą o referendum lokalnym - mówi sekretarz miasta Paweł Rózga.

Ustawa o referendum lokalnym określa wymogi i terminy, których muszą dopełnić inicjatorzy referendum, m.in. pisemne powiadomienie prezydenta o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum, jego urzędowe potwierdzenie, podanie informacji o referendum do wiadomości publicznej (na koszt organizatora), zbiórka podpisów w ciągu 60 dni od powiadomienia na kartach opowiadającym przepisom ustawy.