Rada Reklamy uznała, że w spocie promującym syrop na kaszel Herbapect (Aflofarm Farmacja Polska) powinny zostać wprowadzone zmiany, by nie naruszał Kodeksu Etyki Reklamy. Informację podaje porta press.pl.
Skargę na reklamę syropu Herbapect złożył konsument, który zauważa, że produkt reklamuje osoba w fartuchu lekarskim, podpisana imieniem i nazwiskiem oraz wykonywanym zawodem - fizjolog. Tymczasem, jak zauważa konsument, jest to aktorka, a podane informacje okazują się fikcyjne. Takie postępowanie reklamodawcy konsument nazywa oszustwem.
Przedstawiciele Aflofarmu odpierają zarzuty, tłumacząc, że reklama zwykle posługuje się pewną konwencją polegającą na przedstawieniu danego produktu w określonym kontekście sytuacyjnym. Reklamodawca zauważa, że inne firmy też stosują takie zabiegi. ”Podpisywanie poszczególnych postaci występujących w reklamach stanowi ogólnie przyjętą praktykę” – piszą w uzasadnieniu przedstawiciele Aflofarmu.
Komisja Etyki Reklamy nie podzieliła uwag reklamodawcy. Uznała, że z reklamy powinien zostać usunięty podpis ”fizjolog”, by nie wprowadzała konsumentów w błąd. ”Zawód fizjologa jest zawodem, do którego konsumenci mają zaufanie, a podpisywanie aktorki fikcyjnym imieniem i nazwiskiem oraz zawodem, którego w rzeczywistości nie wykonuje, wprowadza w błąd, co w szczególności w przypadku reklamy produktu leczniczego nie powinno mieć miejsca” – napisał zespół orzekający KER.